logo
0
लामा करूवा भुम्बा
Rs. 1300
-
1
+
Add to wishlist
Total: 1 Quantity of MRP: 1300
Share
Description

Nepali:

🔶 लामा करूवा भुम्बा 🔶
संस्कृति र परंपराको एक अद्वितीय शैलीमा प्रस्तुत लामा करूवा भुम्बा। यसले लामा संस्कृति र उनको ध्यान साधनामा लागेको महत्वपूर्णतालाई उजागर गर्छ।

🌿 सामग्री: पेटी, चाँदी र तामा
🎨 डिजाइन: लामा करूवा
📱 WhatsApp/Viber: +977-9801319960

संस्कृति र परंपराको शैलीमा लागू गर्नुहोस्।

English:

🔶 Lama Karuwa Bhumba 🔶
Embrace culture and tradition with the unique Lama Karuwa Bhumba. This intricate piece encapsulates the significance of Lama meditation practices.

🌿 Material: Wood, Silver, and Copper
🎨 Design: Lama Karuwa
📱 WhatsApp/Viber: +977-9801319960

Add your comment

© 2024. Invest For Nepal. All rights reserved.