logo
0
DEMIURGE
Rs. 1500
Color
Size
-
1
+
Add to wishlist
Total: 1 Quantity of MRP: 1500
Share
Description

English:
"Introducing Demiurge, named after the philosophical concept of a divine artisan responsible for the creation of the universe. This limited-edition fusion of creativity and mysticism is capped at just 100 pieces. The collection features art designed to provoke deep thought and spiritual awakenings. Secure your exclusive connection to higher realms with our unique T-shirts and wall art."

Nepali:
"डेमिउर्ज शैली परिचय पार्दैछौं, जुन ब्रह्माण्डको सिर्जनाका लागि जिम्मेवार दिव्य शिल्पकारको दार्शनिक अवधारणाबाट नामकरण गरिएको हो। यो मात्र १०० वटा पीसमा सीमित सिर्जनाशीलता र रहस्यपूर्णताको मिश्रण हो। यो संग्रहले गहिरा विचार र आध्यात्मिक जागरणको प्रेरणा दिने कला समावेश गरेको छ। हाम्रा विशेष T-शर्ट्स र दीवारको कलामा संग उच्च रेलमसँग जडान गर्ने अवसरलाई नगुमाउनुहोस्।"

Add your comment

© 2024. Invest For Nepal. All rights reserved.